Forside
Præsentation
Filosofi
Digte
Tegninger
Musik af Reintoft
Video
Genopretning af Varde Å
Fisketure
På ferie
Tordenskiolds Dage
Links
e-mail me

Feb. 2009:

Genopretningen af Varde Å er foreløbigt forsinket med to år. De forventes, at genopretningen går i gang til sommer. Dog betinget af at der indgås erstatningsaftale med Sig Fiskeri. Den eneste af 60 lodsejere, som Skov & Naturstyrelsen ikke har lavet aftale med endnu. Har ventet på en lovliggørelse af Sig Fiskeri, der fik en miljøgodkendelse tirsdag den 24. februar 2009.

Varde Å - en lakseå i verdensklasse i svøb

Genopretningen af Varde Å har været et lokalt ønske i over 20 år. Det
lange seje træk lyder det i folkemunde. Og den 15. november 2006 ventes
det at trækket slutter, når amtsrådet i Ribe godkender projektet til 60
millioner kroner. 15 millioner kroner mere end oprindeligt antaget. Men
Skov & Naturstyrelsen har fundet de ekstra millioner, så Varde
Å-projektet kan gennemføres i sin helhed.

SIDSTE NYT: Amtsrådet vedtog den 15. november at godkende planen for
genopretningen af Varde Å. Arbejdet går i gang næste år og ventes afsluttet
i august 2011.  Følg med her på reintoft.com i løbet af de næste to år.

En genopretning der vil gøre Varde Å til en lakseå i verdensklasse.


Snæblen

Projektet har som hovedformål at redde den udryddelsestruede laksefisk,
snæblen, der i hele verden kun lever i åer, der løber ud i Vadehavet. I
projektet, der er støttet med 60 millioner kroner fra EU´s Life-fond,
er også de andre vadehavsåer. Samlet koster hele projektet 120
millioner kroner.

Der anslås kun at være mellem 5.000 til 7.000 snæbler tilbage.
Så den er næsten lige så truet som den sibirisk tiger.
Snæblen er en lidt dum fisk. Den kan ikke forcere selv små forhindringer og opstemninger.

Og med genopretningen fjernes opstemningerne ved Sig Fiskeri og ved
Ansager Stemmeværk, hvor Grindsted og Ansager åer mødes. I dag ledes
hovedparten af vandet fra stemmeværket gennem Ansager Kanalen og ind i
Karlsgårde Sø, hvor elkraftværket ligger.

Ansager Kanalen blev gravet under 2. verdenskrig og var en udvidelse af
vandtilførsel til Karlsgårdeværket fra 1921, der fik sit vand fra Holme
Å-Kanalen.  Det forventes, at også Holme Å får alt sit vand
tilbage i løbet af de næsten 10 til 15 år.

Men tilbage til Varde Å. Når genopretningen er tilendebragt, vil man kunne sejle
i kano fra Grindsted til Ho Bugt. Og snæblen vil uden problemer kunne svømme op
i gydevenlige områder.  Gerne områder med lidt stillestående vand.


Foto: Henrik Reintoft
På fisketur ved Varde Å i maj 2006 med min gode bardndomsven  Tom Laursen
fra Vildbjerg. Om vi fangede noget. Ja masser af gode
historier og frisk luft.
Nu bosiddende i Herning og fotojournalist på Herning Folkeblad.Vardelaks med 11.000 år på bagen

For mange er genopretningen dog mere væsentligt og håndgribelig, hvad
angår laks.  Varde Å er i dag allerede Danmarks lakseå nummer et.
Et mindre under. For det var i sidste øjeblik, at vardelaksen blev
reddet. For faunaforurening i form af udsætning af udenlandske laks var
lige ved at gøre kål på den store vardelaks, der kan dateres tilbage
til den sidste istid for 11.000 år siden.

Vardelaksen har fuldstændig tilpasset sig åen modsat laksene fra
Irland, Skotland, Sverige og Norge, der er sat ud siden 2. verdenskrig.
Problemet med de udenlandske laks har været, at de har et andet
biologisk ur for sex. De gyder på forkerte tidspunkter, så både æg og
yngel går tabt.

I slutningen af 90´erne kom gennembruddet til vardelaksens redning.
Nærmere betegnet i Skjern Å, da man fandt en metode til at genteste
Skjern Å-laksen. Den metode overførte man til Varde Å, hvor Varde
Sportsfiskerforening indførte en frivillig fredning af laksen ti tre
år.  Og det har givet resultat, da man siden da kun strøget æg og
sæd fra vardelaks.

 
Laksens udvikling ved yngelpleje

Baby: 2-3 månederne efter at sæd og æg er strøget, klækkes æggene.


1 år: Når ynglen er et halvt år, måler de mellem fem

        og syv centimeter. Et år gammel måler ynglen otte til ti centimeter.

2 år: Når ynglen er genudsat i åen, bliver laksen til smolt i en alder af
        to år. Den kommer i puberteten og søger ud mod det åbne hav,
        hvor de vokser sig store.

3 år: Hvis den efter et år i havet vender tilbage til åen, kalder man
        laksen en grilse. Vægt 3 kilo.

4 år: 5-8 kilo.

5 år: 10-15 kilo.

6 år: + 20 kilo. Og så bliver den sjov at fange.
Gentestes

I 2005 blev der hjembragt og genudsat i alt 364 vardelaks mod ni laks i begyndelse af 80´erne.
Det sammen mønster ses hos vennerne i Skjern Å, hvor der i 2006 blev

hjembragt og genudsat 259 Skjern Å-laks.

Alt arbejde foregår hos Danmarks Center For Vildlaks i Skjern som
omdrejningspunkt. Et center der i dag på verdensplan er førende
indenfor opretningen af oprindelige laksestammer.
Og med de nye erfaringer sættes der i dag kun oprindelige fiskestammer ud i de danske åer.


Så galt gik det i Gudenåen


I Gudenåen kan man se, hvor galt det kan gå. Her er den oprindelige og
berømmede Gudenålaks uddød. Blandt andet på grund af Tangeværket.
Gudenålaksen blev kaldt en svelling, da de normalt ikke blev større end
seks til syv kilo. Det skyldtes, at Gudenålaksen hurtigere vendte
tilbage til åen fra havet.

 
 Vardelaks

 En vardelaks kan blive over 20 kilo. Jens Melgaard fra Tarm fangede den største
 vardelaks i 2006. 116 centimeter og 16,14 kilo.Opgang på 8.000-10.000 vardelaks?


Fem til seks år efter genopretningen i august 2009 forventes der ifølge
eksperter en årlig opgang af vardelaks på 8.000-10.000. Men lad os nu lige det først.

Eksperter kan jo også tage fejl. Men hvis deres forudsigelser holder vand, vil
Varde Å blive en af de bedste lakseførende i verden. Og turen til Norge og Sverige
vil ikke være nødvendig mere, hvis det er store laks, man går efter.

Men det er naturligvis en anden oplevelse. Og lystfiskeri er  fem
procents fiskeri og 95 procents naturoplevelser, som formanden for
Danmarks Sportsfiskerforbund Verner W. Hansen ynder at sige.


Knæk og bræk.

About


 

 


|Forside| |Præsentation| |Filosofi| |Digte| |Tegninger| |Musik af Reintoft| |Video| |Genopretning af Varde Å| |Fisketure| |På ferie| |Tordenskiolds Dage| |Links|